ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ στη Λευκωσία (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).Διαγνώστηκαν ως κυρίαρχες επιδιώξεις του σύγχρονου Λυκείου αφενός το «άνοιγμα» του προς τον κοινωνικό ιστό, στοχεύοντας στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών και αφετέρου η εξυπηρέτηση των σύνθετων λειτουργικών αναγκών της σχολικής κοινότητας με τρόπο που να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των σπουδών.

Η λειτουργία του σχολείου μέσα στο αστικό τοπίο διαφαίνεται ότι σήμερα δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τα κοινωνικά δρώμενα και ως εκ τούτου η χρήση της σχολικής υποδομής από την κοινότητα για δραστηριότητες εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου είναι πλέον επιβεβλημένη προς όφελος όλων. Έτσι εφόσον θα επιδιωχθεί η εισχώρηση του αστικού στοιχείου εντός του σχολικού συγκροτήματος, πέρα από τη διαχείριση της κίνησης του θα πρέπει να εντοπιστούν και να οργανωθούν οι λειτουργίες που θα του παραχωρούνται ως στάσεις και που θα ικανοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την συσχέτιση του με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η κίνηση των μαθητών κατά την διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου έχει αποκτήσει σημαίνοντα ρόλο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Η αλλαγή, από τους μαθητές, χώρων διδασκαλίας είναι χαρακτηριστικό συνδετικό στοιχείο της σύνθετης λειτουργίας του προγράμματος και η αξιοποίηση του με τρόπο που να μην αποτελεί κατ’ ανάγκη «χαμένο χρόνο» κρίνεται ότι θα αποδώσει τα μέγιστα, δεδομένου ότι η ανάπαυλα μεταξύ των ωρών διδασκαλίας είναι πάντα ουσιαστικός χρόνος αφομοίωσης της γνώσης.

Από τις πιο πάνω σκέψεις προκύπτει ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να ακολουθήσει τις πορείες κινήσεων και στάσεων εντός του σχολικού χώρου και να αποσαφηνίσει και ιεραρχήσει την κίνηση των μαθητών κατά τον χρόνο μεταξύ των μαθημάτων.


ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (1ος Έπαινος σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ στις Αλυκές Λάρνακας (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ (1ο Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ (Λευκωσία, Κύπρος).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ (Λάρνακα, Κύπρος).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (Λάρνακα, Κύπρος).

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (1ος Έπαινος σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό)

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ (Κίτι, Λάρνακα).