ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ (Λάρνακα, Κύπρος).

Ζητήθηκε εσωστρεφής κατοικία, με εσωτερική αυλή όπου το υγρό στοιχείο θα αποτελούσε το κυρίαρχο του χώρου αλλά και ολόκληρου του έργου. Αξιοποίηση κατά το δυνατό των φυσικών παραμέτρων, νοτιοανατολικός ήλιος - δυτικός αέρας, οι χώροι να έχουν ύψος και φώς αλλά και να είναι λιτοί - φιλόξενοι στα έργα τέχνης της συλλογής του ιδιοκτήτη.

Η αναφορά στο δυτικά γειτονικό άλσος κρίθηκε ότι θα έπρεπε, εκτός από το να είναι άμεση, να παρεμβαίνει καθοριστικά στην μορφοποίηση του έργου.

Εξ’ ου και η συμπαγής φλούδα, που περικλείει την κατοικία εγκιβωτίζοντας τον υπαίθριο χώρο, αποκαλύπτεται στα δυτικά. Το φυσικό εισχωρεί εντός της βαθμιδωτά, εναλλασσόμενο μονοχρωματικά και φιλτράρεται στην κορύφωση του όγκου της. Το δε νερό, ελεύθερο και διαβρωτικό, την διανοίγει σημειακά προς τον νότο.

Η πρόσβαση εφάπτεται της καμπυλότητας και οι χώροι βαίνουν στο εσωτερικό, ενώ ο “δημόσιος” χώρος του καθιστικού, διαμπερής, βλέπει και προς τα έξω με θέα στο άλσος. Η εσωτερική κίνηση στο ισόγειο οργανώνει, διαχωρίζει και ενοποιεί το μέσα με το έξω, ενώ στον όροφο υποχωρεί αφήνοντας τους χώρους σε ελεύθερη οπτική προς την αυλή. Οι φυτεύσεις εκτός, επιμερίζονται σε ελεύθερες και μη, μέχρι τα όρια του γηπέδου.


Chalkidos Street Residence (Larnaca, Cyprus).

It was asked for an introvert residence, with internal yard where the water would constitute the sovereign element of the space but also of the whole work. Exploitation of the natural parameters to the best possible means, being the south-east sun and the western air, the spaces to have height and light and also to be plain and hospitable to the art collection of the householder.

The reference to the westwards neighbouring thicket was considered that besides to be a direct factor, it had to intervene decisively in the format of the work.

That is why the compact skin, which encompasses the residence and enclose the open space revealed on the west. The natural elements enter the residence changing gradually in colours and being filtered at the top of her volume. As for the water, being free and erosive is piercing the skin to a point at the south.

The access is tangent to the curve and the spaces refer to the interior, while the “public space” of the living room, being transparent, sees outside with a view to the thicket. The internal circulation in the ground floor organizes, separates and unifies the inside with the outside, while in the first floor it recedes leaving the spaces in free optic to the yard. The plantings outdoor are allocated freely and not, up to the limit of the plot.


ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (1ος Έπαινος σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ στις Αλυκές Λάρνακας (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό)

ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ στη Λευκωσία (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ (1ο Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ (Λευκωσία, Κύπρος).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ (Λάρνακα, Κύπρος).

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (1ος Έπαινος σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό)

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ (Κίτι, Λάρνακα).