Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2010

ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ στη Λευκωσία (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

Εικόνα
Διαγνώστηκαν ως κυρίαρχες επιδιώξεις του σύγχρονου Λυκείου αφενός το «άνοιγμα» του προς τον κοινωνικό ιστό, στοχεύοντας στην ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών και αφετέρου η εξυπηρέτηση των σύνθετων λειτουργικών αναγκών της σχολικής κοινότητας με τρόπο που να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των σπουδών. Η λειτουργία του σχολείου μέσα στο αστικό τοπίο διαφαίνεται ότι σήμερα δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τα κοινωνικά δρώμενα και ως εκ τούτου η χρήση της σχολικής υποδομής από την κοινότητα για δραστηριότητες εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου είναι πλέον επιβεβλημένη προς όφελος όλων. Έτσι εφόσον θα επιδιωχθεί η εισχώρηση του αστικού στοιχείου εντός του σχολικού συγκροτήματος, πέρα από τη διαχείριση της κίνησης του θα πρέπει να εντοπιστούν και να οργανωθούν οι λειτουργίες που θα του παραχωρούνται ως στάσεις και που θα ικανοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την συσχέτιση του με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η κίνηση των μαθητών κατά την διάρκεια της λειτου