Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 1999

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο (1ο ΒΡΑΒΕΙΟ)

Εικόνα
Στην μελέτη για το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο, αναζητήθηκε εκείνη η Αρχιτεκτονική Σύνθεση που να εκφράσει με τον πληρέστερο τρόπο την σημασία της Ολυμπιακής Κίνησης που ίσως σήμερα παρά ποτέ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Αναλύθηκε ο ρόλος πού καλείται να διαδραματίσει στη σύγχρονη εποχή η Ολυμπιακή Κίνηση και επισημάνθηκαν οι ακόλουθες τρεις βασικές παράμετροι, που στην πορεία αποτέλεσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η πρόταση : · η Οικουμενική Διάσταση της καλλιέργειας και διάδοσης του αρχαίου πνεύματος του Ολυμπισμού με έννοιες όπως η συναδέλφωση, η φιλία, η αλληλοεκτίμηση, η ευγενής άμιλλα, η καλή πίστη στον συνάνθρωπο και η παγκόσμια ειρήνη. · η Ιστορική Διάσταση της διαφύλαξης και αναβίωσης ενός πανάρχαιου θεσμού 3000 χρόνων. · η Αθλητική Διάσταση της προώθησης της ταυτόσημης άσκησης Σώματος και Πνεύματος ως ουσιαστικής ανθρώπινης δραστηριότητας. Θεωρήθηκε οτι τα περάσματα από το Ενα στο Σύνολο και από το Αρχαίο στο Σύγχρονο μπορούν να πραγματοποιηθούν μέ