Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό)

Εικόνα
Το σκεπτικό: Η λειτουργική ενότητα του Δημοτικού Μεγάρου είναι ίσως ο σημαντικότερος δημόσιος χώρος της πόλης, αφού εκεί συγκροτούνται, σχεδιάζονται και δρομολογούνται τα κοινά τοπικά δρώμενα, ένας χώρος που ανήκει και αναφέρεται στον κάθε κάτοικο της πόλης.  Επομένως η σημασία του δεν έχει να του προσδώσει μόνο συμβολικό χαρακτήρα και φυσιογνωμία μέσα στον αστικό ιστό, αλλά και χρηστική λειτουργία ως ο κοινός τόπος συνάντησης των κατοίκων, έτσι που να λειτουργεί ως τοπόσημο στον πολεοδομικό και κοινωνικό ιστό της πόλης.  Η μελέτη αφορά προσθήκη νέου κτιρίου στο ήδη διαμορφωμένο τοπίο του Δημοτικού Μεγάρου στην παλιά πόλη της Λεμεσού. Το νέο κτίριο χρειάζεται να συνδιαλεχθεί με τα δύο υφιστάμενα αξιόλογα κτίρια, που διαφέρουν χρονολογικά μεταξύ τους, και να διαμορφωθεί μια τριλογία στην οποία η κάθε μονάδα να διατηρεί την υπόσταση της και να αναδεικνύει την εποχή της. Παράλληλα, το νέο κτίριο θα πρέπει να εντάσσεται στον ιστό της παλιάς πόλης της Λεμεσού με την ιδιαίτε