Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάιος, 1998

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (1ος Έπαινος σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό)

Εικόνα
Η Φοιτητική κοινότητα οφείλει να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη νέων ιδεών και οραμάτων ζωής, μέσα από τις συμμετοχικές διαδικασίες έρευνας και μελέτης, τον διάλογο, την ελεύθερη σκέψη και έκφραση. Θεωρήθηκε ότι η κλιμακωτή συμμετοχή του φοιτητή από μικρές σε μεγαλύτερες ομάδες, του δίνει την δυνατότητα να λειτουργήσει ως ενεργός φοιτητής, ως ενεργός πολίτης. Επιλέχθηκε η ενοποίηση των μονάδων του προγράμματος, διαμορφώνοντας μεγαλύτερες επιμέρους ενότητες-κτίρια, τα οποία με τη σειρά τους να ενοποιούνται σε μεγαλύτερα σύνολα, έτσι ώστε κλιμακωτά να διαμορφώνεται το όλο συγκρότημα. Βασική Ιδέα της πρότασης ήταν η παρεμβολή μεταξύ των μονάδων και των επιμέρους ενοτήτων-κτιρίων, ενδιάμεσων κενών που να αποτελούν χώρους συνάντησης των φοιτητών και να περιλαμβάνουν τις κινήσεις από και προς τις μονάδες και τις επί μέρους ενότητες-κτίρια. Για την επεξεργασία της πιο πάνω Ιδέας λειτούργησαν σαν σημεία αναφοράς οι παρακάτω σκέψεις-ερεθίσματα: • Η θέ