Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2001

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ (Λευκωσία, Κύπρος).

Εικόνα
Η αναζήτηση του αναπάντεχου μας οδήγησε στην παρεμβολή ενός κεντρικού κενού, που ως ενδιάμεσου χώρου κινήσεων και φωτός να διαρθρώνει την κατοικία σε δύο περιοχές και διαμέσου του οποίου να «περνάς απέναντι». Εκεί είναι που διαχέεται το εσωτερικό προς το εξωτερικό αλλά και το αντίστροφο έτσι που να διατρυπιέται το τυφλό όριο στα βορειοανατολικά. Οι κινήσεις, οριζόντιες και κατακόρυφες, γίνονται κεντρικά στην καρδιά της σύνθεσης και ενώ οργανώνουν τους χώρους σε γεωμετρική παράθεση λειτουργούν ως το κυρίαρχο στοιχείο αναφοράς της όλης σύνθεσης. Η έντονη κλίση υπαγόρευσε την βάση του κτίσματος στην οποία δομείται η κατακόρυφη επιφάνεια του μπετόν για να επικολληθεί σ’ αυτή ο διάλογος των όγκων. Η στέψη ενοποιεί τους όγκους σε έναν και εξομαλύνει το παιγνίδι τους διατηρώντας την κλίμακα στο έργο. Aristokyprou Street Residence (Nicosia, Cyprus). The search of the unexpected led us to the interjection of central void, that as a mediating space of circulation and ligh