Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΛΙΝΑ στη Λάρνακα (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

Εικόνα
Ένας κλειστός, απομονωμένος και αποξενωμένος χώρος πρασίνου, που βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά της πόλης και που για πολλά χρόνια λειτουργούσε ως κυβερνητικό φυτώριο, πρόκειται να μετουσιωθεί σε ένα σύγχρονο αστικό πάρκο , το «Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα». Ζητούμενα για εμάς: το άνοιγμα του χώρου στην πόλη, η αναζωογόνησή του με νέες χρήσεις, η απλόχερη προσφορά και ένταξή του στο αστικό δυναμικό και η διαμόρφωση του με τρόπο που να εξακολουθήσει να είναι ένας προστατευμένος χώρος ηρεμίας, προσφέροντας όμως παράλληλα την αναψυχή και την ψυχαγωγία αλλά και την εκπαίδευση, ως εν τέλει μια ήσυχη μεν αστική όαση συνεύρεσης και περισυλλογής, αλλά κι ένα «φυτώριο ανθρώπων της νέας γενιάς» , κοντύτερα στη φύση, στην αειφορία, και στον πολιτισμό. Πρωταρχικός στόχος μας, η αμεσότητα στην αντίληψη του χώρου και της σημαντικής έκτασής του, η ελκυστικότητα στην πρόσβασή του, καθώς και η συσχέτισή και συνέργειά του με τις άλλες δημόσιες λειτουργίες αναψυχής και εκπαίδευσης που βρίσκονται πλησίον του