Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2009

ΒΡΑΒΕΙΟ World Architecture Community Award για την Κατοικία στην οδό Χαλκίδος

Εικόνα
Το έργο μας "Κατοικία στην οδό Χαλκίδος" κέρδισε το Βραβείο της Διεθνούς Αρχιτεκτονικής Κοινότητας, "World Architecture Community Award", ως ένα από τα 20 έργα που επιλέχθηκαν από τις ψήφους των Επίτιμων Μελών (Πέμπτος Κύκλος, Σεπτέμβριος 2009). Our work "Chalkidos Street Residence" won the World Architecture Community Award, as one of the 20 works selected by the votes of Honorary Members (Fifth Cycle, September 2009). https://worldarchitecture.org/architecture-projects/awards-winners/?winarchive=5th+Cycle&cyc=5

ΒΡΑΒΕΙΟ World Architecture Community Award για το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο

Εικόνα
To έργο μας "Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο" κέρδισε το Βραβείο της Διεθνούς Αρχιτεκτονικής Κοινότητας, "World Architecture Community Award", ως ένα από τα 10 έργα που επιλέχθηκαν δημοκρατικά μέσω των αξιολογήσεων των μελών της κοινότητας (Τέταρτος Κύκλος, Ιούνιος 2009). Our work "Olympic House and Park" won the World Architecture Community Award, as one of the 10 works selected democratically through the ratings of community members (Fourth Cycle, June 2009). https://worldarchitecture.org/architecture-projects/awards-winners/?winarchive=4th+Cycle&cyc=4&fbclid=IwAR0sTdv-QNHJhZf41iS7WiR7OW5iWWNMhz-pf4HvMM5Ak4DKHO2etYvCueI

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του γραφείου στην Συλλεκτική Έκδοση: 20 ΧΡΟΝΙΑ - BEST OF THE BEST

Εικόνα
Παρουσίαση του γραφείου στη Συλλεκτική Αναδρομική Έκδοση Βιβλιοθήκης με τον τίτλο "20 ΧΡΟΝΙΑ - BEST OF THE BEST", του περιοδικού "Συνθέσεις" του δημοσιογραφικού οργανισμού "Ο Φιλελεύθερος Λτδ" (Τεύχος 155, Φεβρουάριος 2009).

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ στις Αλυκές Λάρνακας (Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό).

Εικόνα
Εκτιμήθηκε ότι το εγχείρημα να εκλογικεύσεις το δέος που σε διακατέχει βρισκόμενος εντός του τοπίου των αλυκών, δηλαδή να μάθεις, να κατανοήσεις και να ερμηνεύσεις στο μέτρο του δυνατού όλα όσα αισθάνεσαι, είναι αδύνατο να εκτελεστεί όταν αυτό το επιβλητικό τοπίο σε υποτάσσει με το μεγαλείο του. Για να αποκωδικοποιήσεις δηλαδή τις φυσικές συνιστώσες του περιβάλλοντος χώρου, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου σε αυτόν ανθρωπογενούς τοπίου (Τέμενος Τεκκέ), χρειάζεται να απομονωθείς, να εισέλθεις σε ένα «επιστημονικό εργαστήρι» όπου ο περιβάλλων χώρος θα αιχμαλωτιστεί και θα εγκιβωτιστεί και η έννοια του συνόλου θα διασπαστεί στα επιμέρους, για να αναλυθούν, να επεξηγηθούν και να συσταθούν εκ νέου και με την λογική στο ολικό, στο οικο-λογικό. Τότε είναι που η ζητούμενη αρχιτεκτονική πρόταση, επειδή καλείται να εν-σωματώσει το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, φαίνεται να μην δύναται να ενσωματωθεί η ίδια στο τοπίο στο βαθμό που θα γινόταν μη ορατή αλλά να δηλώσει διακριτά τ