Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2003

ΆΡΘΡΟ και έργα στο βιβλίο: «10 Χρόνια Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί – Η Αλλαγή στο Κυπριακό Τοπίο. 1989 - 1999» (2003).

Εικόνα
Άρθρο και έργα και του γραφείου έχουν συμπεριληφθεί στην έκδοση/βιβλίο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου: «10 Χρόνια Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί – Η Αλλαγή στο Κυπριακό Τοπίο. 1989 - 1999» (2003). ΑΡΘΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ολυμπιακού Μεγάρου και Πάρκου

Εικόνα
Από την επίβλεψη του Ολυμπιακού Μεγάρου και Πάρκου (Οκτώβριος 2003 - Ιούλιος 2006).