Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 1999

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ του έργου "Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο", στην Λευκωσία.

Εικόνα
Παρουσίαση του Ολυμπιακού Μεγάρου και Πάρκου, στην τελετή απονομής των βραβείων του σχετικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, στο Ολυμπιακό Μουσείο στη στην Λευκωσία (1999).  

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ στη συμμετοχή μας στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο

Εικόνα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο (1ο ΒΡΑΒΕΙΟ)

Εικόνα
Στην μελέτη για το Ολυμπιακό Μέγαρο και Πάρκο, αναζητήθηκε εκείνη η Αρχιτεκτονική Σύνθεση που να εκφράσει με τον πληρέστερο τρόπο την σημασία της Ολυμπιακής Κίνησης που ίσως σήμερα παρά ποτέ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Αναλύθηκε ο ρόλος πού καλείται να διαδραματίσει στη σύγχρονη εποχή η Ολυμπιακή Κίνηση και επισημάνθηκαν οι ακόλουθες τρεις βασικές παράμετροι, που στην πορεία αποτέλεσαν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η πρόταση : · η Οικουμενική Διάσταση της καλλιέργειας και διάδοσης του αρχαίου πνεύματος του Ολυμπισμού με έννοιες όπως η συναδέλφωση, η φιλία, η αλληλοεκτίμηση, η ευγενής άμιλλα, η καλή πίστη στον συνάνθρωπο και η παγκόσμια ειρήνη. · η Ιστορική Διάσταση της διαφύλαξης και αναβίωσης ενός πανάρχαιου θεσμού 3000 χρόνων. · η Αθλητική Διάσταση της προώθησης της ταυτόσημης άσκησης Σώματος και Πνεύματος ως ουσιαστικής ανθρώπινης δραστηριότητας. Θεωρήθηκε οτι τα περάσματα από το Ενα στο Σύνολο και από το Αρχαίο στο Σύγχρονο μπορούν να πραγματοποιηθούν μέ