Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2003

ΆΡΘΡΟ και έργα στο βιβλίο: «10 Χρόνια Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί – Η Αλλαγή στο Κυπριακό Τοπίο. 1989 - 1999» (2003).

Εικόνα
Άρθρο και έργα και του γραφείου έχουν συμπεριληφθεί στην έκδοση/βιβλίο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου: «10 Χρόνια Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί – Η Αλλαγή στο Κυπριακό Τοπίο. 1989 - 1999» (2003).


ΑΡΘΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ